Училищен вестник

Нова придобивка

      От миналата седмица учениците от СОУ „Методий Драгинов” могат да се похвалят с напълно обновена компютърна зала, която им осигурява съвременен достъп до електронните ресурси и по – високо качество на образователния процес.
       В началото на тази година кандидатствахме с проект по НП на МОМН „ИКТ в училище” за оборудване на нов компютърен кабинет, в който да се внедри сървърна операционна система WINDOWS SERVER 2008 R2 STANDART с 15 потребителя – работни станции, на обща прогнозна стойност 13 250 лв. Нашето училище, заедно с ОУ „Христо Ботев”, град Велинград, е едно от първите в общината, получили подкрепата на МОМН. От Министерството ни отпуснаха 9 250 лв, а ние съфинансирахме проекта с 4 000 лв.
       От 05.02.2013 г. реализацията на проекта вече е факт. Фирма „Вали компютърс” ООД от гр. Велико Търново достави компютрите и инсталира софтуера. Обучението на учениците се извършва посредством платформата Net Support School, която представлява преподавателска конзола, позволяваща цялостен и частичен контрол върху учебния процес от страна на преподавателя . Чрез нея учителят в реално време следи работата на учениците, поставя им задачи посредством компютърната мрежа, контролира достъпа до посещаваните уеб страници, както и много други подобни функции.  
       Радваме се, че можем да предоставим на нашите ученици най-новите ИКТ. По този начин СОУ „Методий Драгинов”за пореден път доказва, че е училище с модерна визия и поглед към новите технологии.

 

  публикувано на 11.02.2013г.