Училищен вестник

             ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001             
„Да направим училището
 привлекателно за младите хора”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Клуб „Виртуално пътешествие в европейските столици”

                 В клуб „Виртуално пътешествие в европейските столици участват 15 ученици. Събираме се два пъти седмично. Всеки път с нетърпение очакваме следващата сбирка, защото с помощта на компютъра пътуваме из Европа, запознаваме със забележителностите на европейските столици, изготвяме презентации, превеждаме информация от английски на български език.

Ръководител: Гергана Манушова

 

   Виртуално пътешествие в европейските столици    

   

   

 

 

  публикувано на 23.05.2012г.

последно обновяване: 25.06.2012г.