Училищен вестник

             ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001             
„Да направим училището
 привлекателно за младите хора”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Клуб „По стъпките на дедите – историята на моето селище”

         Стъпките на дедите… Понякога невидими, заличени от праха на времето. Трябва само да се взреш по – внимателно в миналото, за да ги откриеш. Със сърцето си. Ние тръгнахме по тях, за да се върнем при корените си. Надникнахме в книгите, поровихме се в интернет, но най- вече отидохме при хората – живата история на нашето село. Започнахме от нашите родители, баби и дядовци, срещнахме се с човека, събрал историята на Драгиново в няколко книги - г-н Милен Налбантов, посетихме 105 - годишния дядо Ибриям Дуев. Изкачихме се на хълмовете край селото, за да разчетем знаците на археологията и да погледнем отвисоко красивата Чепинска долина.Така страница по страница започнахме да четем най-голямата книга – книгата на живота. А тя е толкова необятна, колкото е необятен и самият живот.
            Страница по страница, стъпка по стъпка…Назад във времето към миналото на село Драгиново. Откъслечни сведения в няколко книги, предания и  легенди, разказвани от баща на син. Имена на местности -Градището, Грамада, Стража, Селце…Неясните очертания на римски път, останки от древна крепост, парче от глинен съд. История и тайнственост. Историята на моето селище.
            Страница по страница, стъпка по стъпка…За да запазим обичаите, завещани от дедите ни. Кърчибук, Благовец, Гергьовден – пролетните празници на Драгиново. Красиви и неповторими, пълни с младост и усмивки, предавани от поколение на поколение, те смайват всеки, който се докосне до тях. Много радост и настроение ни донесе възстановката на тези обичаи заедно с полуинтернатните групи от началния етап.
           Страница по страница, по стъпките на дедите…За да открием кои сме всъщност и  да прекрачим в бъдещето.
                                                                                              

Ръководител: Дуня Бошнакова

"По стъпките на дедите"          "По стъпките на дедите"

 

  публикувано на 23.05.2012г.