Училищен вестник

             ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001             
„Да направим училището
 привлекателно за младите хора”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Клуб „Пътешественик”

         В клуб “Пътешественик“ с  ръководител Маргарита Дженева се включиха 15 ученици от IVВ клас. Занятията на клуба се провеждат в сряда и петък по  установен график. Създаването на клуб “Пътешественик“ е с цел да се развият уменията на учениците по английски език по нетрадиционен начин. В занимателни форми, чрез ролеви игри, ситуационни упражнения и дискусии учениците подобряват комуникативните си умения. Те посещават занятията с голямо удоволствие, защото виртуално посещават места, за които само бяха чували - Южна Америка, Мексико, Канада, Австралия, Холандия, САЩ и Англия. Запознаха се с историята, културата, природните забележителности, флората, фауната и традиционните ястия. Изработиха постери и презентации за съответната страна с кратко описание на английски език. Учениците от клуба посетиха и някои от забележителностите в нашия край – пещерата “Лепеница“, защитената местност “Клептуза“ и историческата крепост “Цепина“. За последното занятие е предвидено да изготвят презентация за красотата на България, видяна през погледа на младия пътешественик.

Ръководител: Маргарита Дженева

          

 

  публикувано на 23.05.2012г.