Училищен вестник

             ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001             
„Да направим училището
 привлекателно за младите хора”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Клуб „Млад математик”

         Математиката - скучна или интересна? На този въпрос могат да отговорят най-добре учениците от 5 клас на СОУ „Методий Драгинов”, участници в клуба, основан по проект УСПЕХ – „МЛАД МАТЕМАТИК”
Участниците в клуба задълбочават познавателните си интереси в областта на математиката, развиват самостоятелното си творческо мислене, качества като бързина, гъвкавост и рационалност.
Клубът има за цел да повиши интереса на учениците към математиката чрез демонстриране на интересни и приложими в човешката дейност математически знания. Идеята е не само да се свържат с математиката като наука, но и да се покаже какви ценности развива тя у младите хора, които сега се оформят като личности.
Решават се забавни , нестандартни задачи, запознават се с интересни исторически факти в областта на математиката. В началото на занятията учениците се запознаха с възникването на математиката в древността и развитието й до наши  дни.
Особено интересни се оказаха часовете, в които бяха предвидени математически приказки, свързани с решаването на логически задачки и математическите фокуси, с които учениците отгатваха възраст, номер на улица или рождена дата.
В последните часове на проекта е превидено математическо състезание „Какво научих в 5 клас”, в което младите математици ще покажат своите способности.

Ръководител: Светла Борисова

 

   клуб "Млад математик"        клуб "Млад математик"

 

  публикувано на 23.05.2012г.