Училищен вестник

             ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001             
„Да направим училището
 привлекателно за младите хора”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Ателие „Европейска кухня – какво да сготвим за приятел от ЕС”

              В ателието "Европейска кухня- какво да сготвим за приятел от ЕС" проведохме много и интересни часове. Най - напред се научихме как да помогнем на мама, когато подготвя масата за хранене. Вече знаехме как да поставим приборите и чиниите. Научихме се с кое да започнем, за да бъде яденето ни полезно, както и сами да си направим салати и лесно предястие. Запознахме се със здравословни менюта и по какъв начин да разпознаваме съдържанието на готовите храни. Като малки европеийци се запознахме с ястия от различни европейски страни, от север и от юг. Срещнахме се с готвач от Европа, който ни показа малки трикове на европейските готвачи и ни запозна с лесни и достъпни рецепти. Посетихме кухни на ресторанти, където се подготвя храна и видяхме как изглеждат и кои са основните инструменти на готвача. Сега подготвяме състезание, на което да  представим какво сме научили, а също така и изложба с ястия, приготвени от нас и баба. Надяваме се, че всичко ще премине доста добре и ще продължим нашето присъствие в кухнята.

 Ръководител: Албена Бушнакова

 

   

 

  публикувано на 23.05.2012г.