СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

История и цивилизации за 9. клас

 

  Учебни материали по история за 9. клас

 1. Въведение в съвременната история

 2. Пътят към Голямата война

 3. Първата световна война (1914-1918)

 4. България в Първата световна война

 5. Последици от Първата световна война

 6. Русия: от тиранична империя до СССР

 7. Тоталитарните режими: съветският сталинизъм

 8. Тоталитарните режими: италианският фашизъм

 9. Тоталитарните режими: германският националсоциализъм

 10. Западните демокрации: Съединените американски щати

 11. Западните демокрации: Великобритания и Франция

 12. Авторитарните режими на Балканите и в Източна Европа

 13. България между демокрацията и авторитаризма

 14. Световната икономическа криза

 15. Технологии и общество в късната индустриална епоха

 16. Наука, изкуство и пропаганда

 17. Международните отношения (1919-1929)

 18. Испанската гражданска война (1936-1939)

 19. Международните отношения (1929-1939)

 20. Втората световна война (1939-1945)

 21. България в годините на Втората световна война

 22. От гореща към Студена война (1945-1949)

 23. Съединените щати: към нов възход

 24. Политически живот (1918-1938)

 25. Начало на европейската интеграция

 26. Японското чудо в Източна Азия

 27. Деколонизацията и раждането на Третия свят

 28. Съветският съюз: между края на Сталиновата ера и застоя

 29. Източният блок под диктата на СССР

 30. Комунистическият режим в България (1944-1989)

 31. Международните отношения под знака на Студената война

 32. Горбачовата „перестройка“ и разпадането на СССР

 33. Краят на тоталитарните режими в Източна Европа

 34. България в преход към демокрация и пазарна икономика

 35. Европейският съюз

 36. Атлантическият свят на границата на хилядолетията

 37. Международните организации

 38. Технологии и общество в глобалния свят

 39. Култури и контракултури в съвременния свят

 40. Предизвикателствата на съвремието

 

 

Мобилни приложения по история за 9. клас

История за 9. клас

Тестове по история за 9. клас

Използвани източници: Учебник по история и цивилизации за 9. клас, издателство „Просвета“, автори: Михаил Груев, Борис Стоянов, Кирил Славчев, Явор Сидеров; Уикипедия и др.

В НАЧАЛОТО