СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Българската освободителна революция: по пътя на легиите и четите

План на урок №9 по история и цивилизации за 7. клас

 1. Георги Стойков Раковски (1821-1867)
  • А) живот и дейност
  • - роден в Котел
  • - участник в църковните борби
  • - емигрант в Австрия, Русия, Сърбия и Влашко
  • - най-опитния и авторитетен водач на българската емиграция
  • - автор на стихове, издател на вестници
  • - организатор на Първата българска легия в Белград (1862)
  • Б) планове за освобождение
  • въоръжен отряд да влезе в българските земи и да предизвика въстание
 2. Емигрантските организации
  • А) Добродетелната дружина в Букурещ
  • Б) Одеското настоятелство
  • В) Таен български централен комитет (ТБЦК)
 3. Големите чети
  • А) Четите на Панайот Хитов и Филип Тотю (1867)
  • Б) Подвигът четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа (1868)
  • - разгромена на връх Бузлуджа