СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Движение за независима Българска църква

План на урок №8 по история и цивилизации за 7. клас

 1. Начало на българо-гръцкия църковен спор
  • А) унищожаването на Българската патриаршия – 1393 г.
  • - църковните дела се поемат от Гръцката патриаршия
  • Б) началото на конфликта – кр. на XVIII в.
  • - увеличаване на църковните данъци
  • - налагане на гръцки език в църквите
  • - български свещеници и учители преследвани 
 2. Начало на църковната борба
  • А) първи прояви на борбата
  • - 1824 г. във Враца
  • Б) масовост и организираност на борбата
  • - борбата на търновци през 1839-1840 г.
  • - исканията на Иларион Макариополски и Неофит Бозвели
 3. Успехът
  • А) разрастване на борбата
  • Б) Българският Великден
  • - Великденската акция на цариградските българи (3.IV.1860 г.) – Иларион Макариополски не произнася името на патриарха
  • В) победата
  • - 28.II.1870 г. – издаден е ферман за Българска екзархия