СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

ВБългарската възрожденска култура

План на урок №5 по история и цивилизации за 7. клас

 1. Примерът на Европа
  • А) в развитите държави - напредъкът е свързан с успехите в науката и просветата
  • Б) по българските земи
  • - килийни училища, в които се учело елементарно четене и писане
   • - осъзната била ползата от светско образование
   • - открити българо-гръцко училища (от 1815 г.)
 2. Развитие на българското светско образование
  • А) „Рибният буквар“ на Петър Берон (1824)
  • Б) взаимоучителният метод – по-напредвалите ученици помагат на учителя
  • В) първото взаимно училище – в Габрово през 1835 г. с учител Неофит Рилски
  • Г) първото девическо училище – в Плевен през 1840 г.
  • Д) първото класно училище – в Копривщица през 1846 г.
  • Е) първата гимназия – в Болград през 1859 г.