СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Новото българско училище

План на урок №4 по история и цивилизации за 7. клас

 1. Формиране на възрожденската буржоазия
  • А) буржоазията – преуспелите търговци, занаятчии и манифактуристи
  • - действия в подкрепа на българите
  • - Васил Априлов, Христо и Евлоги Георгиеви и др.
  • В) чорбаджиите – влиятелните селски и градски първенци
  • - посредници между властта и хората
  • - участват при решаването на общите въпроси
  • - някои се включват в общите дела
 2. Възрожденската интелигенция
  • А) интелигенцията – хора, извършващи умствен труд
  • Б) включва учители, духовници, лекари, художници, писатели и др.
Б) създават или опазват духовните ценности