СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

България в обединяваща се Европа

План на урок №36 по история и цивилизации за 7. клас

 1. България и НАТО
  • А) цел - гарантиране на националната сигурност
  • Б) приемане на България в НАТО (29.03.2004)
  • В) ангажиментите на България
   • гарантиране на колективната сигурност
   • участие в мироопазващи мисии
   • борба с глобалните опасности
 2. Пътят на България към Европейския съюз
  • А) Европейският съюз
   • единна икономическа и политическа структура
   • свободно движение на хора, стоки и капитали
   • приемане на България в ЕС  (1.I.2007)
 3. България в Европейския съюз
  • А) България в структурите на ЕС
   • Европейски парламент
   • Европейската комисия
   • Съдът на Европейския съюз
   • Съветът на Европа
  • Б) икономически предимства от членството в ЕС
   • участие в единния вътрешен пазар
   • инвестиции от ЕС
   • свободно придвижване
   • работа в ЕС
  • В) българското председателство на ЕС (1.I-30.VI.2018)
  • приоритет – Западните Балкани