СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Икономически промени в селото и града

План на урок №31 по история и цивилизации за 7. клас

 1. Коопериране на селото – по съветски модел
  • А) ТКЗС
   • селяните „доброволно“ се кооперират
   • 90% от земята е кооперативна
  • Б) АПК
   • цел – индустриализация на селското стопанство
  • В) последици
   • удар върху селското стопанство
   • липсва личната отговорност
   • западане на селото
 2. Индустриализация на България – по съветски модел
  • А) ускорена индустриализация
   • 90% от промишлеността е държавна
   • язовири, електроцентрали, жп линии
   • превес на тежката индустрия
   • нови отрасли
   • строеж на нерентабилни индустриални гиганти
  • Б) развитие на туризма
  • В) специализация
   • в рамките на СИВ
   • основен пазар – СССР
  • Г) проблемите
   • икономиката е неефективна
   • външният дълг расте
 3. Социални промени - миграция от селото към града
  • А) причини
   • индустриализацията
   • насилствената колективизация
   • тежкият труд и лошите условия на село
  • Б) резултати
   • повечето хора живеят в градовете
   • цели райони обезлюдяват