СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Първите будители: Паисий Хилендарски и Софроний Врачански

План на урок №3 по история и цивилизации за 7. клас

 1. Животът на Паисий Хилендарски (1722-1773)
  • А) роден в Банско
  • Б) става монах в Хилендарския манастир
  • В) в Зографския манастир написва история на българския народ (1762)
  • Г) разпространява историята
 2. „История славянобългарска“
  • А) разказ за славното българско минало
  • Б) ползата от историята
  • - за да се поучат от миналото
  • - за да не бъдат подигравани и укорявани            
  • В) значението на „История славянобългарска“
  • - повдига самочувствието
  • - вдъхва вяра и надежда
  • - призовава за съхранение на родния език и развитие на книжовността
 3. Софроний Врачански (1739-1813)
  • А) животът на Софроний
  • - роден в Котел
  • - среща с Паисий Хилендарски
  • - става епископ във Враца
  • - емигрира във Влашко
  • Б) книжовна и будителска дейност
  • - преписва „История славянобългарска“
  • - написва автобиографията „Житие и страдание на грешния Софроний“
  • - през 1806 г. отпечатва „Неделник“ – първата печатна книга на говорим български език
  • - по време на Руско-турската война се проявява като дипломат