СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Светът и Европа след Втората световна война

План на урок №29 по история и цивилизации за 7. клас

 1. Спускането на „Желязната завеса“ – Студената война
  • А) Студената война (1946-1991) – времето на напрежение между демократичните държави и тези с комунистическо управление
  • Б) „Желязната завеса“ – границата между Източния и Западния блок
 2. Между демокрацията и тоталитаризма
  • А) демократичното управление на Запад
   • свободни избори
   • разделение на властите
   • гарантирани граждански свободи
  • Б) тоталитарното управление в Източна Европа
   • контрол на комунистическата партия над всичко в държавата
   • сливане на партията с държавата
   • потъпкване на човешки свободи
   • култ към личността на вожда
 3. Краят на Студената война – новото начало за света
  • А) разпадането на Източния блок (1989-1991)
  • Б) интеграция на източноевропейските държави към демокрацията