СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Българската култура след Освобождението

План на урок №28 по история и цивилизации за 7. клас

 1. Към всеобщо образование
  • А) след Освобождението началното образование е задължително и безплатно
  • Б) след Първата световна война основното образование става задължително
  • В) увеличава се броят на гимназиите
  • Г) България става най-грамотната държава на Балканите
 2. Развитие на науката и висшето образование
  • А) Софийският и други университети
  • Б) Българската академия на науките (БАН)
  • В) българските учени
 3. Литературата в свободна България
  • А) след Освобождението
   • творбите на Иван Вазов
   • поетите Пенчо Славейков, Пейо Яворов и Димчо Дебелянов
  • Б) след Първата световна война
   • поетите Христо Смирненски и Гео Милев – темата за социалната справедливост
   • поетите Атанас Далчев, Дора Габе, Елисавета Багряна, Никола Вапцаров
  • писателите Йордан Йовков и Елин Пелин
 4. Нови хоризонти пред изкуството
  • А) изобразително изкуство
   • чуждестранни – Ярослав Вешин и Иван Мърквичка
   • български Николай Павлович, Владимир Димитров Майстора, Златю Бояджиев и др.
  • Б) архитектурата – европейска
  • В) театър
  • Г) музика – композиторите Добри Христов, Любомир Пипков, Панчо Владигеров и др.