СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

България в годините на Втората световна война (1939-1945)

План на урок №27 по история и цивилизации за 7. клас

 1. Втората световна война
  • А) начало – 1.IX.1939 г.
  • Б) воюващи страни
   • Тристранният пакт – Германия, Италия, Япония, по-късно и др.
   • Антихитлеристката коалиция – Великобритания, САЩ, СССР и др.
 2. България – неутрална (1939-1941)
  • А) Румъния връща Южна Добруджа
  • Б) германски натиск към България
 3. България – съюзник на Германия и член на Тристранния пакт (1941-1944)
  • А) присъединяване към Тристранния пакт (1.III.1941)
   • български войници не воюват
  • Б) България получава Вардарска Македония и Беломорска Тракия
  • В) България обявява война на САЩ и Великобритания
  • Г) спасяването на българските евреи
  • Д) смъртта на цар Борис III
   • цар става Симеон II
   • от негово име управлява регентство
 4. България воюва срещу Германия (1944-1945)
  • А) промяната
   • Германия започва да губи войната 
   • СССР обявява война на България
   • превратът на 9.IX.1944 – коалицията ОФ взема властта
  • Б) България воюва срещу Германия
   • от есента на 1945 до май 1945
   • на територията на Югославия, Унгария и Австрия
   • Германия е победена
   • победителките гледат на България като на германски съюзник