СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

България и неспокойният европейски мир

План на урок №26 по история и цивилизации за 7. клас

 1. Победители и победени в Европа
  • А) победителите – искат да се запази положението
   • Великобритания, Франция, Чехословакия, Полша, Румъния и Югославия
  • Б) победените – искат да променят тежките договори
   • Германия, Унгария, Австрия, България
 2. Българският национален въпрос след световния конфликт
  • А) българите извън България
   • подложени на гонения
   • организират въоръжена борба
  • Б) съседите на България сключват Балкански пакт
 3. Опити за промяна на Ньойския договор
  • А) цели на България
   • да помогне на сънародниците извън границите  
   • да се намали тежестта на Ньойския договор
   • да преодолее изолацията си
  • Б) напредъкът
   • България е приета в Обществото на народите
    • 30-те години са прекратени плащанията по репарациите, отпадат военните ограничения
 4. На прага на Втората световна война
  • А) тоталитарните държави
   • Германия
   • Италия
   • Съветският съюз
  • Б) целите на България
   • връщане на Южна Добруджа
   • излаз на Бяло море
   • признаване на българските малцинства в Македония и Тракия