СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Стопански промени през XVIII – XIX век - преходът към земеделие и скотовъдство

План на урок №2 по история и цивилизации за 7. клас

 1. Утвърждаване на пазарното стопанство
  • А) развитие на земеделието
  • - първостепенно значение на българските земи
  • - нови земеделски култури
  • Б) подем на занаятите
  • - абаджийство, гайтанджийство и др.
  • В) разрастване на търговията
  • седмичните пазари
  • панаирите
 2. Първите манифактури и фабрики
  • А) манифактурите
  • Б) първите фабрики
  • - 1834 г. Добри Желязков открива първата фабрика по българските земи
 3. Реформи и стопанска модернизация
  • А) реформите – законодателни, данъчни и административни
  • Б) модернизацията
  • - жп линии и пътища
  • - пощи и телеграф