СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Съединението и неговата защита

План на урок №16 по история и цивилизации за 7. клас

 1. Източна Румелия
  • А) автономна област в Османската империя
  • Б) управление
   • генерал-губернатор, назначаван от султана
   • областно събрание
   • главен град - Пловдив
   • има основен закон – Органически устав
  • В) „Втората България“
   • българите са мнозинство
   • българите заемат водещо място в управлението
   • българският език е основен
 2. Съединението на Княжество България с Източна Румелия
   • А) Българският таен централен революционен комитет (БТЦРК), начело със Захари Стоянов
   • подготовка на чети
   • пропаганда
   • дипломатически действия
  • Б) Съединението
   • четите на Данаил Николаев и Продан Тишков
   • обявяване на Съединението - 6.IX.1885 в Пловдив
 3. Сръбско-българската война
  • А) всички държави (без Великобритания) са против Съединението
  • Б) Сръбско-българската война
   • Сърбия напада България (2.XI.1885)
   • патриотизмът на българите
   • победата на българите при Сливница, Драгоман и Видин
   • настъпление на българската войска
   • мирният договор (19.II.1886) – границата остава същата, но е защитено Съединението
 4. Признаване на Съединението и неговото значение
  • А) признаване на Съединението
   • българският княз е назначен за генерал-губернатор на Източна Румелия
  • Б) значение
   • територията на България се увеличава
   • създават се предпоставки за икономически подем
   • дава надежда за пълно национално обединение