СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Изграждане на нова България

План на урок №15 по история и цивилизации за 7. клас

 1. Групи в Учредителното събрание
  • А) либералите
   • искат широки права за гражданите и ограничени права на монарха
   • водачи – Петко Каравелов, Драган Цанков, Петко Славейков
  • Б) консерваторите
   • настояват за ограничени права на гражданите и широки права на монарха
   • водачи – Константин Стоилов, Димитър Греков, Тодор Икономов
 2. Търновската конституция
  • А) подписана на 16.IV. 1879 г.
  • Б) определя България за парламентарна наследствена монархия
  • В) разделя трите власти (законодателна, съдебна и изпълнителна)
  • Г) предоставя широки права на гражданите
   • равенство за всички пред закона
   • свобода на словото и печата
   • началното образование е задължително и безплатно
   • не допуска робство
 3. Правомощия на властите според Търновската конституция
  • А) Обикновено народно събрание
   • изработва законите,
   • приема бюджета,
   • контролира правителството
  • Б) Велико народно събрание - свиква се само ако трябва да се:
   • промени територията,
   • измени конституцията,
   • избере монарх (ако няма такъв)
  • В) Министерски съвет (правителството) - притежава изпълнителната власт:
   • прилага законите,
   • отговаря за развитието на всички сфери
  • Г) Князът
   • глава на държавата,
   • представя България пред другите страни,
   • назначава и уволнява правителствата,
   • свиква и разпуска Народното събрание,
   • командва войската,
   • може да помилва осъдени
  • Александър I Батенберг – избран за първи княз (17.IV.1879)
 4. Първите български партии
  • А) Либерална партия
   • обявява се за равни права на всички хора
  • Б) Консервативна партия
   • настоява за управление на по-образованите и по-заможните
  • В) първото правителство
   • с министър-председател Тодор Бурмов (5.VII.1879)