СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Възстановяване на българската държавност: от Сан Стефано до Берлин

План на урок №14 по история и цивилизации за 7. клас

 1. България според предварителния Санстефански договор
  • А) обхваща областите на българската нация
   • Мизия (Северна България)
   • Тракия
   • Македония
  • Б) управление
   • монархия, начело с княз
   • с основен закон
   • Временно руско управление
 2. Берлинският договор (13.VII.1878)– разпокъсването на България на:
  • А) Княжество България
   • земите между Дунав и Балкана, Софийско
   • самостоятелно княжество
  • Б) Източна Румелия
   • между Стара планина и Родопите
   • автономна област в Османската империя
  • В) Македония и Одринско
   • връщат се на Османската империя
   • българите там не получават самоуправление
  • Д) Западните покрайнини
   • градовете Пирот и Враня
   • предават се на Сърбия
  • Г) Северна Добруджа
   • предава се на Румъния
 3. Кресненско-Разложкото въстание
  • А) Българският национален въпрос
   • въпросът за съдбата на българите извън България
  • Б) Кресненско-Разложкото въстание
   • избухва на 5.X.1878 г.
   • оглавено от Стоян Карастоилов и Димитър Попгеоргиев
   • потушено