СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Светът, Европа и Балканите в края на XIX век

План на урок №13 по история и цивилизации за 7. клас

 1. Възходът на либерализма
  • А) управлението на държавите в Европа
  • - в повечето – конституции и модерни институции
  • - в Русия – императорът е с неограничена власт
  • Б) развитието на Европа
  • - либерализмът - политическа идея за лична свобода и обществен прогрес
  • - Втората индустриална революция – жп транспорт, електричество, нови технологии и много машини
  • - огромни икономически различия       
 2. Господството на Великите сили
  • А) колониалната мощ
  • - Англия и Франция завладяват земи в Африка и Азия
  • - Русия – засилва влиянието си в Средния и Далечния изток
  • - Германия и Италия – с амбиции да завладеят колонии
  • Б) Великите сили в международните отношения
  • - нищо значимо не може да стане без тяхното съгласие
  • - гарантират за момента мира
  • - започват противоречия между Великите сили
 3. Балканските държави в края на XIX век
  • А) икономически слаборазвити
  • - почти няма индустрия
  • - селското стопанство е примитивно
  • Б) нямат демократични традиции
  • В) напрежение заради стремеж към национално обединение