СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

12. Руско-турската война (1877-1878 г.) и Освобождението на България

План на урок №12 по история и цивилизации за 7. клас

 1. Цариградската конференция (1876-1877)
  • А) опит мирно да се уреди Източната криза
  • Б) предлага да се създадат две автономни български области:
  • - Източна с център Търново
  • - Западна с център София
  • В) султанът отказва да изпълни решенията
 2. Българското опълчение
  • А) опълчението – военни отряди от доброволци в руската армия
  • Б) ръководено от ген. Столетов
  • В) знаме от жителите на гр. Самара
 3. Руско-турската война (1877-1878)
  • А) обявяване – 12.IV.1877
  • Б) начало на бойните действия – юни 1877
  • В) разделяне на руските войски на Източен, Западен и Преден отряд
  • Г) освобождаването на Търново и Стара Загора от ген. Гурко
  • Д) боевете на Шипка (9-11.VIII.1877)
  • Е) освобождаването на Плевен
  • Ж) договорът от Сан Стефано (3.III.1878)
   • - цяла България е свободна