СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Българите навлизат в Новото време

План на урок №1 по история и цивилизации за 7. клас

 1. Светът през Новото време
     • А) епохата на Новото време времето от края на XV в. до 1918 г.
      • (от Великите географски открития до Първата световна война)
     • Б) промените
  • - движенията на Ренесанса и Просвещението
  • - технически изобретения, реформиране на Католическата църква, пазарни отношения
 2. Османската империя и българите през XVIII век
     • А) кризата в Османската империя
  • - загубени войни с Русия и Австрия
  • - стопанска криза, корупция, беззаконие, бунтове, кърджалии
     • Б) българите
  • възобновени връзки с Европа
  • поява на богати българи
 3. Българското възраждане
     • А) епохата от XVIII в. до 1878 г.
     • Б) преходът от Средновековието към Новото време
     • В) българите се приобщават към модерния свят
     • Г) формира се българската нация
     • Д) възстановява се независимата църква
     • Е) изгражда се модерно училище