СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

  Уроци по история и цивилизации за 7. клас
  по новата учебна програма

 1. Българите навлизат в Новото време

 2. Стопански промени през XVIII – XIX век

 3. Първите будители: Паисий Хилендарски и Софроний Врачански

 4. Промени в българското общество

 5. Новото българско училище

 6. Българската възрожденска култура

 7. Светът на възрожденските българи

 8. Движение за независима Българска църква

 9. Българската освободителна революция: по пътя на легиите и четите

 10. Българската освободителна революция: делото на Любен Каравелов и Васил Левски

 11. Априлското въстание

 12. Руско-турската война (1877-1878 г.) и Освобождението на България

 13. Светът, Европа и Балканите в края на XIX век

 14. Възстановяване на българската държавност: от Сан Стефано до Берлин

 15. Изграждане на нова България

 16. Съединението и неговата защита

 17. България по пътя на модернизацията – управлението на Стефан Стамболов

 18. България по пътя на модернизацията – правителството на Константин Стоилов

 19. Всекидневието на българското общество (кр. на XIX – нач. на ХХ в.)

 20. Българският национален въпрос

 21. Независимостта на България

 22. Балканските войни (1912-1913)

 23. България в Първата световна война (1914-1915)

 24. Политически живот (1918-1938)

 25. Променящият се свят на българина след Първата световна война

 26. България и неспокойният европейски мир

 27. България в годините на Втората световна война (1939-1945)

 28. Българската култура след Освобождението

 29. Светът и Европа след Втората световна война

 30. Политическата система на комунизма

 31. Икономически промени в селото и града

 32. България зад „желязната завеса“

 33. Българското общество (1944-1989)

 34. Развитие на българската култура през втората половина на ХХ в.

 35. Краят на комунизма

 36. България в обединяваща се Европа

 37. Българският гражданин

 38. Културно развитие на съвременна България

 

Използвани източници: Учебник по история и цивилизации, издателство „Просвета Плюс“, автори Екатерина Михайлова, Пламен Митев, Даниел Вачков; Уикипедия и др.