СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Възникване и разпространение на исляма

План на урок №7 по история и цивилизации за 6. клас

1.Светът на арабите
            А) Арабският полуостров
            Б) препитание—бедуини и търговци
            В) градове—Мека, Ясриб (Медина)
2. Началото на исляма—пророкът Мохамед
            А) Мохамед
            Б) възникването на исляма—VII в.
            В) преселението от Мека в Ясриб—622 г. („хиджра“ - година първа в ислямския календар)
3. Утвърждаване на исляма
            А) ислямът
            - петте задължения на мюсюлманите
               1) Да вярват, че Аллах е един и Мохамед е негов пророк.
               2) Да се молят по пет пъти на ден.
               3) Да спазват едномесечен пост през месец рамазан.
               4) Да дават милостиня на бедните.
               5) Да отидат на поклонение в Мека.      
            - жените са в подчинено положение
            - джамиите
            - Коранът
            Б) обединението на арабите
            В) отношението към другите религии
4. Разпространението на исляма и завоюването на нови земи