СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Владетел и общество във Византия (IV-XI век)”

План на урок №6 по история и цивилизации за 6. клас

1.Византийският император
            - смятали го за единствен Божи наместник на земята
            - имал неограничени права
            - назначавал чиновниците
            - определял данъците
            - единствен носел пурпурни (тъмночервени) дрехи
            - трябвало да подражава на Исус
2. Византийският патриарх
3. Византийското общество
            А) държавни чиновници и офицери
            Б) сенатът  - загубил ролята си
            В) знатни и едри земевладелци
            В) интелектуалци