СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Древните българи и славяни във Великото преселение на народите

План на урок №4 по история и цивилизации за 6. клас

1.Пътят на древните българи и славяни в Европа
                А) древните българи
                               - прародина—Централна Азия
                               - II—IV в.—в Европа (на север от Кавказ, Централна Европа и др.)
                Б) славяните
                               - в началото—Централна и Източна Европа
                               - след разселването—източни, западни и южни
2. Древните българи
                А) поминък—животновъдство (после и занаятчийство, земеделие)
                Б) жилища—юрти
                В) религия: един бог—Тангра („Небе“)
                Г) управление
                               - начело на всяко племе—хан, който е и върховен жрец
                               - през 632 г. хан Кубрат от рода Дуло създава Старата Велика България
3. Славяните
                А) поминък—земеделие
                Б) жилища—землянки
                В) религия—бог Перун, самодиви, русалки и др.
                Г) управление—много племена, всяко с княз

мобилна реклама -->