СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Градовете и градският живот

План на урок №37 по история и цивилизации за 6. клас

1.Променените градове
                А) в големите градове преобладавали мюсюлманите
                Б) отделните народности—в отделни квартали
                В) всички се страхували от властта и друговерците
                Г) новите сгради—джамии, бани, безистени (покрити пазари), кервансараи и др.
2. Чаршията и пазарът
                А) чаршията—стопанският център
                Б) еснафите—организация на занаятчиите от един занаят
                В) пазарният ден
3. Трудното съжителство в градовете
                А) дискриминация, определена със закон, понякога спречквания между хора с различни религии
                Б) общият живот научил хората от различни религии да живеят заедно и толерантно