СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Градовете в европейския Запад (XII-XV век)

План на урок №22 по история и цивилизации за 6. клас

1.Възраждането на градския живот
                А) нововъведенията
                - железен плуг, хомот, мелници и др.
                Б) поява на излишъци
                В) нарастване на населението
                Г) бягства на занаятчии и търговци от произвола на господарите
                В) места на новите градове
                               - в старите римски градове
                               - край манастири
                               - на кръстопътища и мостове
  2. Борба за градска независимост
                А) получаване на свобода за градовете
                - някои комуни (сдруженията на гражданите) се откупвали
                - други я отвоювали
                - трети ставали съюзници на краля
                Б) градските жители—(буржоа)—лично свободни хора
Градският въздух прави човека свободен.“
  3. Управление на градовете
                А) управлението
                - някъде—олигархично, от богати (Венеция, Генуа)
                - другаде—от представители на занаятчиите и търговците
                Б) цеховете и гилдиите (организации на занаятчии и търговци)
                               - основна цел—да намали конкуренцията
                               - организацията в работилницата:
майстор
калфа
чирак