СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Празници и игри в Древна Елада

План на урок №24 по история и цивилизации за 5. клас по новата учебна програма

 

 1. Празниците
  1. Свързани с религията
  2. Участието в тях - задължително
  3. Ритуали, веселия, състезания (спортни, музикални, театрални)
  4. Мистериите – празници само за малцина
 2. Театърът
  1. Представленията
   1. Само на празниците на бог Дионис
   2. Дават възможност за общуване
   3. Посещавани и от жени
  2. Актьорите
   1. Само мъже
  3. Автори на пиеси
   1. На трагедии
    1. Есхил
    2. Софокъл
    3. Аристофан
   2. На комедии
    1. Аристофан
 3. Олимпийските игри
  1. Древните олимпийски игри
   1. Първите – през 776 г. пр. Хр. (година първа за елините)
   2. Провеждани през 4 години
   3. По време на игрите войните били спирани
   4. Участници – само елини мъже
  2. Съвременните олимпийски игри
   1. Възродени от Пиер дьо Кубертен