СОУ "Методий Драгинов"

2008-2009 учебна година

 

Учебната 2008-2009 уч. година училището започна в нормално създадени условия за качествена образователно-възпитателен процес. Беше извършена необходимата подготовка за посрещане на учениците и откриване на учебната година. Проведе се традиционното откриване на учебната година в присъствието на много родители гости. Нямаше промяна в състава на преподавателския колектив. Численият състав е от 42 преподаватели и 5 (пет) възпитатели в начален етап. Всички преподаватели са редовни с висше образование 35 и само 6 с полувисше образование. По-голяма част от тях са с над 20-25 годишен трудов стаж в училището. непрекъснато расте броя на младите преподаватели, които са от селото. Училището завърши учебната година с добри резултати. Постигнаха се необходимите резултати по всеки учебен предмет, за което говорят резултатите от външното оценяване и тези посочени в годишните доклади на класните ръководители.
Преобладаващата оценка е добрата, като значително е увеличена много добрата и отлична оценка. Общият брой слаби оценки е 47, като носители на същите са предимно ученици от ромски произход. Преобладават слабите оценки по БЕЛ и математика. Спокойно можем да кажем, че заслужено ни бе гласувано доверие от РИО Пазарджик училището да се преобразува в СОУ от следващата учебна 2009-2010 учебна година.

 

 

 

 

 

Бележки и коментари