СОУ "Методий Драгинов"

2006-2007 учебна година

Учебната 2006-207 год. започна нормално. Първият учебен звънец бе празник на цялото село. На тържеството по повод откриване на учебната година присъствуваха много родители, кмета на селото г-н Ахмед Алендаров. Учители на първите класове бяха Св. Белева, Ю. Тахчиева, Д. Райчев. Промени в преподавателския състав няма, с изключение на Деси Караилиева, и Елка Мазълова към регионален ресурсен център гр. Пазарджик.
По нови учебни програми започна обучението в V клас, нови предмети география и информационни технологии.
На 01.11.2006 год. по тържествен начин бе отбелязан Денят на народните будители. Тържеството бе организирано от учениците в VIII кл. За първи път се използват мултимедия с изработените презентации за постиженията на училището.
На 27.11.2006 год. бе показан открит урок по Религия – ислям с преподавател Ахмед Юруков. Присъствуваха много гости, заедно с г-н Мустафа Хаджи – главен мюфтия на Република България.
На 22.12.2006 год. се проведе Коледно и новогодишно тържество с ръководител М. Садъков и Албена Бушнакова. На тържеството бе показана богата литературно-музикална програма. Отчетохме и наградихме участниците в най-добре изработена сурвачка и новогодишна картичка.
08.01.2007 год. всички класни ръководители запознаха своите класове с намеренията и целите, които поставя пред всички нас ЕС. Оформиха в своите кабинети и класни стаи кътове посветени на голямото събитие.
18.02.2007. учениците от V клас с р-ли г-жа Цопанова, Милен Налбантов и Любка Папаркова представиха пред всички прекрасен рецитал и представиха биографията на великия В. Левски.
03.03.2007 год. Проведохме голямо тържество в читалище „Методий Драгинов“ с. Драгиново с голям концерт, в който съвместно училище и читалище отбелязахме освобождението на България от Османско владичество.
През месец април 2007 год. в училището бе извършена пълна комплексна проверка по всички предмети от РИО гр. Пазарджик. Проверена бе цялата училищна документация и работата на всички учители, в-ли, ръководството. Заключителния Протокол заедно с добрата оценка, която бе дадена имаше и доста препоръки, които ние в срок изпълнихме. През месец май в IV клас бе извършена външна оценка на учениците по основните предмети. Учениците ни се представиха много добре.
В края на месец май и в началото на юни проведохме тържество в читалището където раздадохме удостоверенията за завършен клас на учениците от начален етап.

Рая Мазълова - директор

Бележки и коментари