СОУ "Методий Драгинов"

2005-2006 учебна година

Настоящата учебна година започнахме нормално, въпреки изпитанията, които сполетяха района през месец август 2005 год. В края на месеца успяхме да мобилизираме всички сили на колектива и да създадем нормални условия за организация, провеждане и реализация на всички нормативни документи свързани не само с внедряването на новото учебно съдържание в IV клас, но и създаване на необходимата предпоставка за оптимизация на учебния процес и неговата научна организация.
Учебната година започна с голямо, много добре организиран тържество с много гости и родители.
 В училището постъпиха 57 ученици в I клас, които бяха посрещнати от училищното ръководство и класните им ръководители Велко Радичев, Димитрина Обретенова и Янка Александрова.
На педагогическия съвет приехме основните документи за годината – планове по безопасни и здравословни условия на труд, план за повишаване на квалификацията на учителите. Общо 30 преподаватели преминаха курс по ИТ. Есента малко ни изненада с хладно време, ремонтирането на трасето за парното продължи дост дълго време и създаваше много проблеми за температурата както есента, така и зимата. Въпреки всички проблеми през зимата само 4 (четири) дни имаше неучебни.
През есента бе извършена проверка от РИО Пазарджик и бе дадена добра оценка по проверяваните теми (по физика, биология, химия, начален курс).
Тази година имаше оборудван компютърен кабинет на втория етаж, назначихме и ръководител на кабинета – г-жа Мария Водева – специалист по информ. технологии.
Учениците ни масово участваха в провежданите традиционни есенни и пролетни екскурзии, които се организират и провеждат с голямо желание (Велико Търново, Рилски манастир). Голямо въздействие оказва и ДЧ по ФВС, които се провеждат от преподавателите (г-ца Красимира Пачалова). Необходимо е в бъдеще построяването на физкултурен салон и подобряване на откритата спортна база. Учениците от Драгиново обичат да спортуват и да участват най-активно във всички видове състезания на общинско и Регионално ниво.
Методическата дейност в училището ни се осъществяваше през годината в рамките на обединението на началната степен, обединение на хуманитарните науки, природоматематическите науки и възпитателите. Откритите уроци, които бяха подготвени и показани пред гостите от с. Света петка бяха на високо ниво.
Необходимо е използване и прилагане на нови форми за квалификация по задочен път.

Записала: Рая Мазълова

Бележки и коментари