СОУ "Методий Драгинов"

2000-2001 учебна година

Тържествено и много вълнуващо започна новата учебна година в присъствието на много родители, учители и гости. Училището чисто и пременено широко разтвори вратите си за своите възпитаници и учители. По традиция в двора на училището бе представена богата литературно-музикална  програма. Малките първокласници бяха посрещнати много радостно от своите учители и по-големи ученици. Продължавах да изпълнявам временно длъжността Директор.
Годината започна трудно. Учениците използваха стари учебници, като единствено в пърли клас учебниците бяха безплатни и нови.
Независимо от трудностите все пак осигурихме нормални условия за работа и провеждане на учебно-възпитателен процес. Населението от селото и по-богати бизнесмени ни подпомагат за най-неотложните ремонтни работи. През 2000 година по решение на ЕС бяха премахнати така наречените „шенгенски визи“ за всички българи, което създаде възможности и хора от селото да пътуват до различни държави. Посетиха Гърция, Испания, Португалия, не само като туристи, но и като временни работници. На 17.06.2001 година се проведоха парламентарни избори, коти убедително бяха спечелени от НДСВ (Национално движение Симеон Втори). След изборите новият министър-председател на българите беше цар Симеон II, който след петдесет годишно изгнание отново се върна в България.
През лятото на 2000 година Драгиновския ансамбъл за автентичен фолклор беше на официално посещение за изнасяне на концерти във Франция и Италия. През учебната 2000 -2001 година живота на учениците беше разнообразен и изпълнен с много труд и учение. Общо резултатите бяха отличени като много добри. Учениците активно се включваха във всички проведени общоучилищни фестивали и програми. В читалищния салон пред всички родители направихме възможно провеждането на голям празник под наслов „Талантите на Драгиново“.
През тази учебна година бяха проведени много екскурзии до различни градове из страната. Учениците посетиха Петрич, Благоевград, Карлово, Калофер, Велико Търново.
На 2.06.2001 год. в двора на училището тържествено бяха раздадени удостоверенията на завършилите първа степен на основното образование.
На 15.06.2001 год. в училището бе извършено предаване на училищното знаме от учениците на осмите класове на седмокласници и бе обявен края на учебните занимания. Тържественото връчване на дипломите на осмокласници се проведе на 22.06.2001г. в читалищния салон.
На 27.06.2001 г бе проведен годишен педагогически съвет, с което основната работа от учебната година приключи.

Записала: Рая Мазълова

Бележки и коментари