СОУ "Методий Драгинов"

1997-1998 учебна година

С тържество и много вълнени, със здравец и плискане на менче с вода децата отново прекрачиха прага на родното училище. Вратите са широко отворени за онези, които търсят науката и просвещението.
Съгласно Постановление № 124 от 1997 г. на Министерския съвет за 10-процентово съкращаване на служители в бюджетната сфера и на основание Заповед №457 от 21.07.1997 г. на кмета на Община Велинград, в училището ни се извърши съкращаване предимно на лица, придобили право на пълно пенсиониране за изслужено време и старост (мъжете на 60 години, а жените на 55). От тази учебна година (1.IX.) излязоха в пенсия: Славчо Гугалов – бивш директор, а последните години възпитател; Йорданка Бонева – помощник-директор, Мария Маврикова – учителка, Атидже Трончева – чистачка.
На 10 октомври се проведе общоучилищен есенен спортен ден. След проведените мероприятия учениците се отправиха към околностите на Драгиново за бране на шипки. Със събраните парични суми децата си закупиха учебни помагала, както и подпомагане на социално слаби ученици.
На 23 октомври 1997 г. в София се провежда Национална конференция на мюсюлманите в България. За главен мюфтия е избран Мустафа Алиш Хаджи (углов) от село Драгиново, роден на 31 март 1962 година, завършил основното си образование в нашето училище, след което продължава да учи в Горския техникум – Велинград и 5-годишно следване във Висше духовно училище в Кралство Йордания с присъдена титла „шейх“.
На 3 ноември внезапно почина наскоро излезлият в пенсия дългогодишен директор на училището – Славчо Гугалов – роден на 19.II .1937 г., завършил Полувисшия учителски институт в гр. Пловдив, работил в Драгиново в продължение на 34 години, отдал целия си съзнателен живот на обучението и възпитанието на децата, сплотяване на учителския колектив, подобряване на битовите условия, утвърждаване добрите традиции в училището. Поклон!
От 31 март до 14 април 1998 г. ходиха на поклонение в гр. Мека (Арабия) и станаха хаджии: Мустафа Хаджи – главен мюфтия, Фатиме Хаджи – съпруга на мюфтията, Алиш и Залихе – родители на мюфтията, Асан Юруков – имам на селото, Асан Алишов Арапов, Мустафа Осман Бакър, Асан Мусов Кепчелев, Джамал Ахмедов Атипов и Ахмед Османов Ахмов.
През учебната година материалната база на училището беше сравнително добра, но не е обновявана. Целият колектив се стреми към опазване на съществуващата и с общи усилия да се решават задачите на обучението и възпитанието. Големите проблеми са предимно от финансов характер: за ремонтни дейности не получихме нито лев, футболните и волейболни топки за изпокъсани, тебешира се пести. В трудните моменти се принуждаваме да търсим и привличаме съпричастието на обществеността: ЕТ „Амос“ – Албен Бакърджиев предостави стъкла на училището на стойност 402 000 лева, Малин Гуджев безвъзмездно извърши боядисването на всички черни дъски в класните стаи, Асфалтова база с ръководител Юри Шарков помогна с машина за почистване двора (на стойност 100 000 лева), фондация „Детство“ – София, финансира храненето на 250 социално слаби деца, международният център за работа с малцинствата осигури абонирането на 13 педагогически издания. На всички, които помагаха, сърдечни благодарности!
Въпреки трудностите, приключихме нормално учебната година, която беше добре организирана, водеше се нормален учебен процес и резултатите са налице. Има един фактор за добрата работа и това е учителят, възпитателят, целият колектив от долу до горе.
На 20 юни по тържествен начин се връчиха дипломите на Випуск ‘98 и закриване на учебната година.

Записал: Милен Налбантов

Бележки и коментари