СОУ "Методий Драгинов"

1995-1996 учебна година

Годината започна на 15 септември с минута мълчание в памет на трагично загиналата учителка Манка Налбантова. Последва тържественият химн на Република България, издигане на националния флаг, посрещане на училищното знаме, слово на директора Милен Налбантов, художествена програма от петите класове и новопостъпващите първокласници, детският хор с ръководител Любка Папаркова, духовата музика и фолклорният ансамбъл, ръководени от Грета Кадьова. С плисване на вода учениците престъпиха прага на родното училище. Водещ на програмата – Й. Бонева. Първият час беше открит за ученици, родители и гости на тържеството.
                18 септември – денят на Съединението и Сръбско-българската война от 1885 г. – е обявен за неучебен. На основание писмо №РД-09-569 от 12.VIII.95 г. на Министерството на образованието, науката и технологиите, тук се проведе общоучилищно тържество и излет в околностите на с. Драгиново.
                1.XI. по тържествен начин с подходяща художествена програма се отбеляза Деня на българските будители.
                14.XII. в един от големите кабиенти на училището се проведе среща на учениците с писатели и поети от Литературния клуб „Н. Й. Вапцаров“ – Велинград: Ангел Горанов, Ангел Пачалов, Аврам Жерев, Ана Маргова, Ани Кондарева, Славчо Содев и Милен Налбантов.
                На 27 март се чества традиционния пролетен празник Кърчибук. На следващия ден се направи излет в околностите на селото.
                В изпълнение на писмо №06-00-45 от 14.III.1996 г. се проведе общоучилищен туристически поход, посветен на 120-та годишнина на Априлското въстание от 1876 година. Всички ученици, заедно със своите учители се изкачиха на вр. Стража – телевизионната кула – 27.IV.
                В сложната, динамична, объркана обстановка, надвиснала над всички нас, ние осъществявахме  задачите на обучението и възпитанието на 640 ученика, разпределени в 28 паралелки и 11 занимални. Разчиташе се най-много на професионалната подготовка на 35 учители и 11 възпитатели, стила и методите на ръководство и контрол от страна на директора и помощник-директора, от съзнателната дисциплина на 10 прислужници, 1 касиер-домакин, 1 параджия и 1 нощен пазач.
                Според положените усилия, резултатите на ни задоволяват. Учебната година приключи с общ успех Добър (4,24), а можеше и повече. Главната причина виждаме в нередовното посещаване на училището от някои деца – циганчета.
                Материалната база е сравнително добра – всяка стая има шкафове, секции, топлофицирани са трите корпуса с използване водите от геотермалните извори. Парното беше изграден – лятото на 1992 г., пуснато на 15.IX.1992 г. – средства от ремонта (80 х.); - есента на 1992 г., пуснато на Коледа – ср/ва от АЧП; - лятото на 1995 г., пуснато на 1.Х.1995 – ср/ва от АЧП.
                Закупиха се доста много топки, спортни принадлежности и игри за занималните. Пусна се в действие ксерокс, който улесняваше работата на учителите. В училищния двор се засадиха над сто млади фиданки. Направи се цялостно проучване и планиране на освободените вече от дърва и въглища избени помещения за модерна столова база с кухня, трапезария, необходимите камери и кафе-барче.
                През настоящата учебна година се направиха дарения от:
Горско стопанство „Чепино“ – Велинград – 4 куб.м. трупи,
ЕТ „Юлиян Мазълов“ – Драгиново – 5 хиляди лв. за библиотеката,
ЕТ „Диана - Влади“ – Драгиново – 1 000 лева за библиотеката и 1500 лева за награждаване на отличници,
Завод „Кристал“ – Велинград – 10 литра терпентин,
Мехмед Юсуф Диков – отремонтирал черната дъска на IIIа клас.

Записал: М. Налбантов

Бележки и коментари