СОУ "Методий Драгинов"

1993-1994 учебна година

Тази учебна година започна с кадрови промени. Досегашният директор Славчо Дим. Гугалов е трудоустроен и е назначен за възпитател, а Йорданка Ал. Бонева от 6.IX. получава заповед за временно изпълняваща длъжността „директор“. В колектива на  началните учители се вливат нови сили: Светла Белева, Димитър Райчев и Емил Кръстев, а в прогимназията – Марияна Радева (физика) на мястото на преместилата се Екат. Кривулева. От 1. II. Милен Налбантов е отново помощник-директор.
Цялостната дейност е подчинена на 80-годишнината на училището. На 12 май 1994 г. в читалищния салон по най-тържествен начин бе отбелязан юбилея – след емоционалното слово на Й. Бонева прозвучаха детските гласчета от художественото слово с ръководител Дуня Бошнакова; волните игри на учениците от началните класове, подготвени от Иво Налбантов, Емил Налбантов, Дим. Садъков, Ил. Димитрова и др.; омайните песни на фолклорния ансамбъл с ръководител Грета Кадьова. Вълнението обхвана малки и големи в препълнения салон. В чест на юбилея бе издадена на 5 март 1994 г. книгата на Милен Налбантов „Драгиново – земя благодатна“ в тираж 1000 екземпляра.
В годините на икономическа криза, когато се ширят безработица, престъпления и корупция, отделни фирми и лица правят дарения на училището:

  1. Едноличен търговец „Амос“ – Албен Бакърджиев и ЕТ „Агро“ – Сайфо Арапов отпуснаха по две хиляди лева за закупуване на препарати за основно почистване на учебните стаи;
  2. ЕТ „Жан – скай“ – Валентин Методиев Дженев на 29.III. подари на децата: футболни топки – 4 бр., волейболни – 2 бр., шах – 2 бр., хилки – 2 бр., надуваеми гумени топки – 2 броя, мрежички – 4 бр., федербал – 1 бр. с 4 ракетки;
  3. За честване юбилей на 11 май 1994 г. подариха:

ЕТ „Амос“ – Албен Бакърджиев – 500 лв.
ЕТ „Агро“ – Сайфо Арапов – 500 лв.
ЕТ „Юлиян Мазълов“ – 500 лв.
ЕТ „Нокер“ – Февзи Селим – 500 лв.
УОГС „Г. Аврамов“ – Юндола – 1000 лв.
Фабрика за детски играчки – Велинград – 2 000 лв.
През настоящата учебна година навършват пенсионна възраст и ще напуснат училището няколко учители: Димитър Делиев, Бистра Радева, Анна Разсолкова, Лиляна Делиева, Кръстина Костова; от прислужниците – Манушка Бошнакова и Аглика Цанкова. Техните места ще се заемат от новоназначените през есента.

Записал: Милен Налбантов

Бележки и коментари