СОУ "Методий Драгинов"

1992-1993 учебна година

Учебната година започна с нови промени в организацията на учебно-възпитателния процес. Почти всеки ден от горе пристигат нови разпореждания, понякога доста противоречиви. Четвърти клас остава само организационно към прогимназията; поради вълнения в някои училища на страната, отменят се матурите и годишните изпити за завършване на основно образование. Това пък довежда до ново разпределение на седмичните часове и годишните планове на учителите. Учениците от пети клас сами избират изучаването на чужд език, което заявяват с писмени декларации по влияние на ДПС както в района, така и тук в IV и V клас се въвежда изучаването на турски език като свободноизбираема подготовка. Обучението по история се започна със свитъци и записки.
В стопанско отношение бе направен сполучлив опит с отпуснатите финансови средства за ремонт да се започне изграждането на парно отопление с използуване на водите от геотермалните извори край с. Драгиново. Създаде се добра организация и с усилията на целия училищен персонал в деня на откриването на новата учебна година южното крило за началния курс беше завършено. Работата по топлофицирането трябваше да се продължи, но как? Страната е в тежка икономическа криза и средства не достигат дори за заплатите на служителите. Учителите се призовават да имат стачна готовност. В такъв момент директорът на училището и кметът Емил Алендаров направиха шест посещения в Министерството на образованието и науката в София за търсене на средства. Благодарение на това началникът на отдел „Финанси“ К. Лимберов съдейства за включването ни към Агенцията за чуждестранна помощ. Исканите 350 хиляди лева се преведоха по сметка, сключи се договор със строителна организация от Пазарджик и работата се продължи. След коледната ваканция учители, родители и най-много учениците се радваха на прекрасното отопление в двата корпуса на голямото училище.
На 12.XII.1992 г. се назначи Йорданка Ал. Бонева от Велинград за помощник-директор на училището.
От 4 до 12 декември се извърши преброяване на населението на Република България. По-важните данни за Драгиново са следните: домакинства – 1107; население – 4 414 (тук преброени), от които мъже – 2232, жени 2182. По образование: с висше – 8, полувисше – 23, средно – 733, основно – 1709, с начално и неграмотни – общо 1941 души.
На 23, 24, 25 и 26 февруари се даде принудителна ваканция на учениците, поради грипна епидемия, обхванала целия район.
Точно след една година – на 15 март се завърна на работа директорът Славчо Гугалов и Милен Налбантов остана преподавател по български език и история. Работата се продължи от директора и пом-директора.
През учебната година в училището работиха:

 1. Славчо Дим. Гугалов – директор, роден 1937г., специалист по география, биология;
 2. Милен Евт. Налбантов – р. 1939г., от с. Драгиново, у-тел по история и бълг. език
 3. Йорданка Ал. Бонева – 1941, от Велинград, пом-директор; история;
 4. Мария Ил. Оскова – 1937 г., Велинград, начална учителка;
 5. Анна Ил. Якимова – 1956г., Велинград, начална учителка;
 6. Бойка Ал. Ушева – 1939 г., Велинград, начална учителка;
 7. Димитрина Мл. Обретенова – 1960 г., Велинград, начална учителка;
 8. Цветанка П. Гугуткова – 1937 г., Велинград, начална учителка;
 9. Юлия Георг. Вардева – 1964 г., Велинград, начална учителка;
 10. Иво Алд. Налбантов – 1963 г., Драгиново, начален учител;
 11. Иванка Ст. Златанова – 1963 г., Велинград, Велинград, начална учителка;
 12. Кръстинка Зав. Костова – 1939 г. Велинград, начална учителка;
 13. Илияна Георг. Димитрова – 1956, Велинград, начална учителка;
 14. Гинка Ил. Железова – 1938 г., Велинград, начална учителка;
 15. Мария Кр. Аршинкова – 1956 г., Велинград, начална учителка;
 16. Шинка Тод. Къркъмова – 1945 г., Велинград, начална учителка;
 17. Мария Сл. Гугалова – 1967г., Велинград, начална учителка;
 18. Стоилка Спас. Маврова – 1938 г., Велинград, начална учителка;
 19. Анна Ат. Разсолкова – 1939 г., Велинград, начална учителка;
 20. Лилия Ил. Делиева – 1939 г., Велинград, начална учителка;
 21. Янка Кост. Александрова – 1957, Велинград, начална учителка;
 22. Велко Ник. Радичев – 1960, Велинград, начален учител;
 23. Дочка Вас. Цветанова – 1960, Велинград, бълг. език и френски ез.;
 24. Мария Г. Даскалова – 1943, Велинград, бълг. език, музика;
 25. Димитър Ил. Делиев – 1934, Велинград, руски език, физическо;
 26. Маргарита Йорд. Бърнелова – 1944, Велинград, руски език, музика;
 27. Гинка Бор. Николова – 1949, Велинград, география, биология, химия;
 28. Росица Хр. Паланова – 1959, Велинград, математика;
 29. Калинка Сл. Гетова – 1956, Велинград, математика;
 30. Иванка Ник. Маврова – 1952, Велинград, математика;
 31. Бистра Л. Радева – 1939, Велинград, изобр. изкуство;
 32. Сталинка В. Пещерска – 1953, Велинград, биология;
 33. Калин Ч. Чолаков – 1940, Велинград, физическо;
 34. Мария Бл. Маврикова – 1942, Велинград, трудово;
 35. Борис П. Александров – 1945, Велинград, трудово;
 36. Екатерина Д. Кривулева – 1962, Велинград, физика;
 37. Грета Л. Кадьова – 1945, Велинград, пеене и музика;
 38. Йорданка П. Асьова – 1959, Велинград, бълг. език и литература;
 39. Рая Ал. Мазълова – 1949, Драгиново, история;
 40. Манчо Р. Радков – 1945, Драгиново, химия;
 41. Дуня Мил. Бошнакова – 1962, Драгиново, бълг. език и литература;
 42. Мария Ив. Цопанова – 1956, Велинград, възпитателка;
 43. Спас Я. Ангелов – 1942, Велинград, възпитател;
 44. Йорданка П. Карова – 1957, Велинград, възпитателка;
 45. Елена Георг. Захова – 1943, Велинград, домакин;
 46. Манушка Р. Бошнакова – 1939, Драгиново, прислужник;
 47. Аглика Ал. Цанкова – 1939, Драгиново, прислужник;
 48. Манка М. Арнаудова – 1960, Драгиново, прислужник;
 49. Цанко Тосков Дженев – 1943, Драгиново, прислужник;
 50. Иван Павлов Трончев – 1946, Драгиново, прислужник;
 51. Мануш М. Цанков – 1938, Драгиново, прислужник;
 52. Хубенка Вл. Дженева – 1947, Драгиново, прислужник;
 53. Митко Ман. Кацаров – 1948, Драгиново, прислужник;
 54. Катерина Ас. Трончева – 1942, Драгиново, прислужник;
 55. Капка Ман. Бакърова – 1942, Драгиново, прислужник;
 56. Мильо Ман. Шарков – 1958, Драгиново, параджия.

Учебната година приключи на 15 юни, а свидетелствата за завършено основно образование и бележниците тържествено се раздадоха на 18 юни. Поради навършване на възраст и имащ необходимия учителски стаж, излязоха в пенсия – Мария Оскова, Цветанка Гугуткова и Гинка Железова. На тяхно място ще бъдат назначени нови учители.

Записал: Милен Налбантов

Бележки и коментари