СОУ "Методий Драгинов"

1991-1992 учебна година

Промените в образователната система продължават и през тази учебна година. Учебниците и учебните програми са изменени. Вакантните учителски места се заемат от учители, чиито документи се разглеждат от училищната комисия по назначаванията. Длъжността „заместник-директор“ се закрива, което налага М. Налбантов да премина на преподавателска работа по български език и история, а Й. Карова – възпитателка. Същевременно се разкрива длъжност „помощник-директор“, която се заема от Димитър Дамянов от Велинград.
В обществото се увеличава безработицата, поскъпване на стоките, шири се спекула. В Драгиново се появяват множество малки частни търговски заведения. От Парламентарната зала излизат нови закони. Създадени са и ликвидационни комисии по предприятия, учреждения и селското стопанство. На тази основа в Пазарджик е ликвидиран филиала на МОН и е създаден „Училищен инспекторат“ с нови кадри, в община Велинград е създаден общински съвет „Образование“ (вместо досегашното „народна просвета“), по училища се въвеждат конкурси за ръководните кадри. По този начин се отива към по-демократичното общество.
На 4.II.1992 г. пом-директорът Д. Дамянов напуска длъжността по собствено желание, а на 15 март директорът Сл. Гугалов получава инфаркт. В създадената сложна ситуация М. Налбантов получава пълномощия да поеме ръководството на училището, което се утвърждава и от резултатите от тайното гласуване при произведените избори на 23 април 1992 г.
Овладян е учебния процес и годината приключва при нормални условия с раздаване свидетелствата на завършващите основно образование (VIIIклас).

Записал: М. Налбантов

 

 

Бележки и коментари