СОУ "Методий Драгинов"

1987-1988 учебна година

Новата учебна година започна с подготовката за честване 70 годишнината от ВОСР и задълбочено проучване и прилагане решенията на юлския пленум на ЦК на БКП за преустройството на нашето общество и самоуправлението на трудовите колективи.
                Първият учебен ден бе превърнат в истински народен празник с подходяща литературно музикална програма и за първи път с ритуал се издигна националното знаме на България на най-високата част на училището.
                От 1.IX. 1987 г. за втори заместник директор бе назначен местният учител Милен Евтимов Налбантов, с висше образование и специалност история с бълг. език.
                От 13.X. до 17.Х. 87 год., с учениците от VII и VIII клас се проведоха трудови дни за бране на домати в помощ на АПК с. Черногоров Пазарджишко.
                Учебната година започна с 667 ученика в 26 паралелки, 3 занимални (за IV, V и VI кл.) и 50 учители.
                На 16.Х.1987 г. ни гостува учителския колектив на основно училище „Н. Вапцаров“ гр. Петрич с който се обмени опит по обучението и възпитанието на учениците.
                На 6.XI.1987 г. по най-тържествен начин бе чествана 70 годишнината от Великата октомврийска революция.
                На 28.II.1988 г. се проведоха избори за съветници и кметове. За кмет на селото бе избран Емил Алендаров член на БЗНС. В деня на изборите свири училищната духова музика.
                За първи път 3 март – освобождението на България от османско робство бе обявен за официален празник, в който целият народ празнува.
                От 27 III (ден Кърчибук) до 6.IV (ден Благовес) се проведоха пролетните младежки празници, в които участвуваха младежи, ученици и читалищни самодейци.
                В училището на 31.III. 88 г. се проведе празник на науката и техниката, а след обяд методически сбирки на дружинните ръководители от района по проблемите на самоуправлението и работата с помощните органи в пионерската организация.
                Отбора по тенис на маса се касира на първо място на общинските състезания. Отбора по футбол бе общински първенец в „Футболна смяна 88“.
                На 3.III.1988 г. за първи път най-тържествено бе чествувано освобождението на България от османско иго. Беше изнесена голяма литературно-музикална програма с участието на училищните колективи и ансамбли, духовата музика и читалищния ансамбъл.
                В чест на 40 годишнината от създаването на Велинград беше определен (обск) ул. „Христо Смирненски“ Велинград, която се поддържа и оценява от учениците и учителите, а училищния и читалищен ансамбъл взеха активно участие в тържествата по сучай 40 годишния юбилей.
                За учениците от началния курс бе организиран лагер на м. „Кладова“ през м. юни и 40 ученика от средния курс на море.
                През лятото с учениците се организираха летни команди по местоживеене за оказване помощ на селското стопанство и стари хора.
                Редно е да отбележим, че през този период се извърши ново административно деление на България: закриха се окръзите и се обособиха области и общини. Село Драгиново попада във Велинградска община, област Пловдивска.

Записали: Сл. Гугалов и Л. Бахчевански

Бележки и коментари