СОУ "Методий Драгинов"

1984-1985 учебна година

Учебната година започна на 15.IX.1984 г. Първият учебен ден бе празник за цялото село. На тържеството присъствуваха представители на Общинския комитет на БКП, на кметсвото, ДКМС, ОФ, УК, учители, ученици, родители и общественици.
Първият учебен ден бе едно продължение на тържественото чествуване на 40 год. юбилей от социалистическата р-я в България.
Цялостната учебно-възпитателна работа беше насочена преустр-то на образованието да се задълбочи и обхване всички фактори, които обуславят неговото качество и по-висока ефективност.
С помощта на кметството и УК всички ученици бяха прибрани. Големи трудности се срещнаха при задържането на ученици от сем-та Янкови, Златареви, Кривулеви и др.
Паралелките от I-III кл. са 11; от IV-VIII кл. – 15, с общ брой на учениците 650.
Учителският колектив е 47 души.
Продължи въвеждането на новото учебно съдържание в IV кл. на ЕСПУ.
Учебното съдържание и извънкласните форми се използуваха за формиране на МЛМ и АЖП във връзка с провеждането на научно практическа конференция по тези въпроси в окръга.
Извънкласната дейност беше насочена по подготовката на асамблеята „Знаме на мира“ през 1985г.
Във връзка с патриотичното възпитание се проведоха редица мероприятия по линия на ДПО „Септемврийче“: честване денят на българския пионер, ВОСР, Нова година, годишнини от рождението и гибелта на български революционери, приемане на първокласници в четите „Чавдарче“, участие в патрона на училището, първи май, 24 май, преглед на строевата подготовка и маршова песен. Проведоха се трудови дни в помощ на ГС и АПК.
Пионерският ансамбъл за изворна песен участвува в Орфеевите тържества в гр. Смолян. Участвуваха в VI републикански фестивал на художествената самодейност, където бяха наградени с златен медал и се класираха за  поредния национален събор на народното творчество в Копривщица.
Продължи и работата по професионалното ориентиране на учениците от VIII клас. (70% продължиха в средните училища.)
Учебната година завърши с общ успех 4,26 и остават да повтарят 10 ученика.
През лятото бе организиран самостоятелен лагер на море за почивка на пионерите.
Пионери участвуваха и в мероприятията на окръжните ръководства за обучение на активисти.

Записали Сл. Гугалов и Л. Бахчевански

Бележки и коментари