СОУ "Методий Драгинов"

1983-1984 учебна година

През учебната 1983/84 година цялостната дейност в училището бе организирана под знака на 40 годишния юбилей от социалистическата революция в България.
Броя на паралелките в началния курс бяха 11, а в средния 15 и три занимални за IV, V и  VI клас.
През цялата година се поддържаше връзка с родителите, обществеността и УН за оказване на помощ при възпитанието на учениците и посещенията им в училище.
В извънкласните форми бяха обхванати около 60 % от учениците.
Особено внимание се отделяше на трудовото възпитание, естетическото и националното осъзнаване.
През годината се проведоха мероприятия по ТНТМ – изложба, пътешествия в Техноград и други.
Фолклорния ансамбъл при училището участва в снимането на филм по телевизията и изнесе програми пред чужденци – англичани, французи, немци и други в почивната станция „Методи Шатаров“ Велинград.
През есента учениците оказаха помощ на АПК по прибиране на картофите. Бяха събрани 125 тона картофи.
Процента на  девойките завършили осми клас продължаващи да се учат по-нагоре нарасна на 70%.
През лятото бяха изпратени на море, балкан и Панчарево 80 ученици.

Записал зам. директор Л. Бахчевански

 

 

 

 

Бележки и коментари