СОУ "Методий Драгинов"

1982-1983 учебна година

Учебната 1982/83 година започна на 15.IX. с тържество на което присъствуваха общественици, родители и представители на масовите и политически организации.
Цялостната дейност бе организирана под знака 60 год. от създаването на СССР, 60 год. от септемврийското въстание 1923 г., изпълнение решенията на XII конгрес на БКП и решенията на националното осъзнаване.
За първи път се разкри една паралелка за обучение на деца в I кл. – 6 годишни, за които бе подготвено спално помещение с игротека.
През цялата година се поддържаше връзка със социално педагогическите фактори имащи отношение към учебното дело.
В извънкласните форми бяха обхванати около 50 % от учениците.
Работеше се за преустройство и интензификация на учебния процес, квалификацията на учителите.
Обръщаше се внимание на трудовото възпитание, нравственото и естетическо възпитаване и националното осъзнаване на учениците.
Бяха проведени мероприятия в чест на 60 г. СССР, ВОСР, Нова година, Митинг по случай смъртта на Л. Брежнев, Мероприятия по линията на ТНТМ, патрона на училището и други. На проведения фестивал за политически песни нашата пионерска група зае III то място, а фолклорния ансамбъл на VII-я републикански фестивал в гр. Батак бе удостоен с златен медал.
Дадоха де над 2000 трудови дни в помощ на АПК и ГС и дружината зае I място в окръга. На първо място в окръга по защита на природата е и училището. Отличиха са ученици в различните мероприятия по ТНТМ – готварство, електротехника и фотодело.
Постигнаха се резултати и по продължаване образованието на девойкет завършили VIII кл., като процента им достигна 71%.
През лятото бяха организирани почивни лагери за учениците на море и балкан и лятната работа по отряди.

Записал зам. директор Л. Бахчевански

Бележки и коментари