СОУ "Методий Драгинов"

1980-1981 учебна година

Учебната година започна на 15 септември. Подготвката и премина под знака на 1300 год. от създаването на българската държава, чествуване 90 год. от създ. на БКП, провеждането на XII конгрес на БКП и 100 год. от рождението на Г. Димитров.
Всички ученици бяха прибрани с помощна на кметството и УН.
Проведоха се трудови дни в помощ на селското стоп-во с. Мало Конаре и пристройката на училището, събиране на вторич. суровини.
В края на м. септември се проведе първото отчетно-годишно събрание на училищното настоятелство. Бяха посочени положителните и  слабите страни на едногодишната дейност и се набелязаха задачите за подпомагане на учителския к-в в изпълнение на мероприятията за постигане главната цел – многостранно развитие и пълноценна реализация на учениците.
От учители и ученици се положиха доста усилия за по-пълно овладяване на знанията и свързването им с практиката.
Учебната година завърши със среден успех 4,27 и 0,80 % слаби оценки.
Извънкласната д-т допринесе за развитието на уч-ците.
В кръжоците бяха обхванати 50 % от децата. Проведе се окръжна методическа сбирка с кръжоч. ръководителите по направлението „Направи си сам“. успешно се представиха на районните и окръжни състезания: I, II и III място в района, IV, VI, X място в окръга.
Чествуванията бяха свързани с юбилейните годишнини и спомагаха за патриотичното, интернационалното възпитание и национално осъзнаване на уч-ци и родители.
Футболният отбор „Смяна – 81“ зае I-во място в окръга и достигна до полуфиналите като беше победен от отбора на София с 4:3.
За правилното укрепване и опознаване на родината се проведоха редица екскурзии до Плиска, Преслав, Шумен, Варна, Плевен и др.
Фолклорният ансамбъл е първенец на окръга и участвува в редица окръжни мероприятия в чест на 1300 г. на бълг. държава.
За обогатяването на материалната база се положиха грижи от кметството и пристройката беше покрита и измазана.  Закупиха се редица мебели необх. за обзавеждането й.
Учениците работиха по темата: „Изграждането на (не се чете) от ценностна ориентация у уч-те“. Проведоха се вътрешни четения.
През месец юни се проведоха и избори за народни представители, окръжни, общински и кметски съветници, съдии и съдебни заседатели. Активно участие в предизбоните срещи с нар. представители Ат. Семерджиев и окр. съветници взеха учителите и учениците.

Записал директор Сл. Гугалов.

Бележки и коментари