СОУ "Методий Драгинов"

1978-1979 учебна година

Учебните занимания започнаха нормално още от първия учебен ден.
Учебно-възпитателната работа беше организирана по указанията и насоките дадени в писмото на Т. Живков до ЦК на ДКМС, чествуването на 35 годишнината от социалистическата революция у нас и 1300 годишнината от образуването на българската държава и международната година на детето.
В учебната работа се търсеха форми и средства за разнообразяване дейността на учениците в час, активното им включване при разрешаване проблемно-познавателните задачи.
Годината завърши с успех 4,25, остават направо 3 ученика и на поправителен изпит 29 ученика.
С даването на знания се работеше и за комунистическото възпитание на учениците, както в часа така и в извънкласните форми.
В кръжочните форми бяха обхванати 48 % от броя на децата. Преобладаваха техническите кръжоци, като съотношението им е 3:1.
Успешно се представиха ансамбъла, кръжоците по електротехника, изобразително изкуство в мероприятията в чест на международната година на детето.
Футболният отбор „Смяна 1979“ отново стана окръжен първенец.
Във връзка с трудовото възпитание и професионално ориентиране, от завършилите 78 ученици VIII кла. само 2 момчета не за продължили да се учат по-нагоре, а броя на девойките продължили е 16.
Събрани са вторични суровини, билки и диворастящи плодове, проведени са трудови дни в помощ на ДЗС и ГС, като средствата са изпратени за построяване паметник на децата – герои в Ястребино.
На лагер в СССР бяха изпратени 2 деца и в ГДР 1 дете.
През месец юли се проведе пленум на ЦК на БКП за преустройство на образователната система.

Записал зам. директор Сл. Гугалов и Л. Бахчевански

Бележки и коментари