СОУ "Методий Драгинов"

1977-1978 учебна година

Учебните занимания започнаха на 15 септември с тържество, на което пристъствуваха представители на общественоста в селото, ГНС Велинград.
Броят на учениците и паралелките е същият както п/з 1976/77 година.
Основните задачи в годишния комплексен план бяха насочени към продължаване усъвършенствуването на учебно-възпитателната работа, повишаване качеството и ефективността на учебния процес, възпитаване на всестранно развити личности предани на партията.
Цялостната дейност беше подчинена под знака на чествуване юбилейните годишнини: 60 г. ВОСР и 100 години от освобождението на България, предчествувани със задълбочена проучвателна и събирателна дейност, която завърши с провеждането на големи общоселски тържества.
И през тази учебна година продължи работата по правилното професионално ориентиране на осмокласниците. От момчетата продължиха да се учат почти всички в СПТУ и техникуми, а от девойките само 10.
Резултатите от обучението са: общ успех за годината на цялото училище е 4,32. Броя на учениците останали на поправителен изпит 26. След поправителните сесии остават 2 ученика.
Резултатите в трудовата и спортната  дейност, художествената самодейнос и ТНТМ. Бяха събрани 32 тона диворастящи плодове, билки и гъби, вторични суровини и други. Футболният отбор от смяна „78“ излезна окръжен първенец и участвува в зоналните състезания в Пловдив и Перник. Фолклорният ансамбъл успешно се представи на Vя фестивал на художествената  самодейност в гр. Стрелча.
В началото на учебната година бе асфалтиран училищния двор, а в края започна строителството на ЦДГ – бараки.
Учителския колектив проведе редица мероприятия за обмяна на опит с колективите на училищата в с. Света Петка и с Брус Смолянски окръг.
Успешно се представи и на окръжната спартакиада на учителите в Пазарджик, като женския отбор по волейбол зае първо място и участвува във зоновите състезания в гр. Смолян.
На 3 ноември 1977 год. Чепинското Корито бе разтърсено от земен трус от 5-6 степен. По-големи разрушения имаше във Велинград, а в Драгиново напукване на отделни сгради. За няколко дни бяха нарушени учебните занимания.
Помощ за училищата беше изпратена от ГДР, МИР. Бяха загупени черни дъски  и друга материална база.

Записал зам.директор Л. Бахчевански

Бележки и коментари