СОУ "Методий Драгинов"

1976-1977 учебна година

Учебната година започна на 15 септември. Всички ученици бяха прибрани навреме. Не посещаваха учебни занимания 3-ма ученици, които са освободени от ЛКК.
Проят на паралелките по степени: I-III клас – 9; IV-VIII кл. – 15, ПДГ – 3 групи IV кл., 1 гр. – III гр- за овладяване на бълг. език; 7 занимални – 4 в началния курс и 3 в средния курс.
За първа година IV клас изучава материала по новата програма на ЕСПУ и минава към средния курс. Преподаватели в този клас са: Й. Генов – математика, Кр. Васева – бълг. език, М. Бърнелова – руски ез.; родинознание – М. Налбантов; естествознан-е – Манчо Радков; рисуване – А. Тодорова, трудово – Г. Кривулев, М. Маринова; пеене – А. Ушев. Кл. р-ли са първите трима учители.
Общият брой на учениците е 658; В ПДГ – 105; в занималните на храна 210.
Учебно-възпитателната работа беше насочена към усъвърш. и подготовка за преминаване към ЕСПУ, за патриотично и интернационално възп-е, национално осъзнаване и професионално ориентиране на учениците, особено девойките. От 41 ученика завършили 8-ми клас, продължават да учат 12 – 1 в ПГ; 2 – СПТУ за продавач-консултанти, 1 – СПТУ по текстил за шивачка и 9 в СПТУ по обществ. хранене – В-д.
Цялата дейност беше насочена за посрещане на 60 год. от ВОСР, 100 год. от Освобождението на Б-я и 1300 г. от основаването на българската държава.
В резултат на положените усилия на учителския колектив и ДПО „С/че“ учебната година завърши успешно. Общ успех 4,30. Остават да повтарят класа – 3 уч-ка от I клас – освидетелствувани, и 2 ученика в средния курс.
Във връзка с подобряване на материалната база се асфалтира училищния двор.
За правилно трудово възп-е през лятото пионерите бяха организирани в команди за бране на билки и диворастящи плодове, събиране на вторични суровини.
С VIII-ци девойки се организира п/з учебната година работа в подготвителния цех в почивния ден на работничките, с цел създаване любов към работническите професии.
По спортната дейност на УО се организираха отбори по волейбол, баскетбол, шах, тенис на маса. Отборът на жените по баскетбол се представи много добре и завоюва I во място на окръжното първенство в П-к и III то място на зоновите състезания в гр. Пловдив.

Записал директор Сл. Гугалов

Бележки и коментари