СОУ "Методий Драгинов"

1974-1975 учебна година

Учебните занимания започнаха на 16 септември с традиционното приемане на първокласниците. Всички ученици бяха прибрани. Броят на паралелките от I до VIII кл. е 24, а на занималните – начален курс 4 и среден 1. Броят на учениците е 324 за началния курс и 330 за средния. На храна бяха определени 160 ученици.
Цялата учебно-възпитателна работа беше организирана в чест на 30 годишнината от победата над фашистка Германия, повишаване на успеха и подобряване на класово-партийното патриотичното и интернационално възпитание на учениците. Във връзка с това бяха проведени редица мероприятия в чест на месеца по българо-съветска дружба, засили се кореспонденцията си съветските пионери и участниците в Отечествената война. Изградиха се специализирани и експидиционни отряди, които развиха голяма проучвателна и събирателна дейност.
Във връзка с трудовото възпитание се пое шефство на 80 дка гора, която беше наречена „Пионерска“.
Цялостната извънкласна дейност се отчете на пионерски сбор „Една година с въстановени български имена“.
В резултат на положените усилия от учителския колектив и пионерската организация в края на учебната година успеха на училището е (4,21). Броя на носителите на двойки е 49 срещу 67 от миналата година и броя на двойките  е 83 срещу 141.
Осми клас завършиха 79 ученици, което представлява 100 % от броя на осмокласниците.
Двама учители: Димитър Делиев и Александър Ушев бяха удостоени с III клас-квалификация.
За добра дейност на пионерската организация две ученички бяха наградени от ОК на ДКМС за лагер в СССР – Ягода Хаджиева и Дуня Налбантова.
Във връзка с професионалното ориентиране и интеграция между училище и предприятия освен осемте кръжока в училището бяха изградени и два кръжока, единия по тракторно дело в ленена фабрика и един по зеленчукопроизводство в оранжериите.
На лагер през лятото почиваха 55 ученици – 30 на море и 25 на балкан.бе

Записал: зам. директор Л. Бахчевански

Бележки и коментари